Logopedė darželyje


Konsultuoja tėvelius, veda pratybas :
pirmadieniais - ketvirtadieniais          8 - 12.30 val.
penktadieniais                                  8 - 12 val.

 Logopedė moko vaikučius:
 • taisyklingai tarti garsus, 
 • girdėti ir skirti garsus,
 • pažinti raideles,
 • kalbėti gramatiškai taisyklingais sakinukais, 
 • pasakoti,sekti pasakas.
 •  
  Logopedė:
  - Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
  - Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
  - Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko  specialiojo poveikio priemones  kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos  sutrikimams  šalinti. Lavina  sutrikusias funkcijas , taiko  specialius darbo būdus bei metodus,
  - Dalyvauja specialiojo ugdymo komisijos darbe.
  Kokios priežastys sukelia kalbos problemas?
     Kalbos sutrikimų priežastys yra įvairios. Garsų tarimo sutrikimus dažnai nulemia  įvairūs kalbos padargų (liežuvio, lūpų, gomurio, žandikaulių) pakitimai. Kalbos, kaip sistemos, problemas gali sukelti motinos nėštumo patologija, mamos ar kūdikio persirgtos ligos, traumos, paveldimos ligos. Kalbos raidos problemų gali turėti vaikučiai, augantys skurdžioje kalbinėje aplinkoje.      
  Kokie požymiai gali rodyti kalbos sutrikimą?    
      Tėvams būtina susirūpinti, jeigu:  
  •  vienerių – dvejų metukų vaikai netaria jokių garsų;  
  • trejų metų vaikutis vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;   
  • ketverių – penkerių metų vaikai kalba netaisyklingais sakiniais, nederina žodžių sakiniuose,  vaiko kalbą sunkiai supranta aplinkiniai;    
  • penkerių su puse – šešerių metų vaikas dar netaisyklingai taria garsus, kitaip tariant – švepluoja;   
  • vaikas mikčioja;  
  • vaikas turi kitų raidos problemų.   
  Kas yra logopedinė pagalba?    
       Nustačius vaikui kalbos sutrikimą, pagalbos vaikui būdus  aptariama su vaiko tėvais. Logopedinė pagalba - tai logopedinės pratybos, kurių tikslas šalinti kalbos sutrikimus, lavinti jo kalbinius gebėjimus. Nuo  sutrikimo sunkumo , priklauso pratybų  intensyvumas, trukmė ir pobūdis. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo ir vaiko tėvelių  bendradarbiavimo.   
   Kaip vyksta pratybos?   
        Logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai Logopedines pratybas  vaikai lanko 2 - 3 kartus per savaitę,  pratybos trunka apie 20 -25 minutes. Pratybų metu  lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės  pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės,  laiko ir kiti suvokimai. Per pamokėles naudojami įvairūs paveikslėliai, loto, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir t.t.
  Keletas logopedės pastebėjimų:    
  • Jeigu vaikui nustatytas kalbos sutrikimas, jis savo problemų ,,neišaugs“. Vaikui tikrai bus reikalinga logopedo pagalba.
    • Yra sudėtingų sutrikimų, kada net suteikus logopedo pagalbą, išlieka liekamieji reiškiniai.  
  • Kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi. 
  • Vaikas nekaltas dėl savo kalbos problemų. 
  Tėveliai, nekaltinkite ir nekritikuokite savo vaikų, o stenkitės suprasti ir padėti.   Jūsų vaikučiai patys geriausi, patys protingiausi, patys šauniausi ! Tereikia mokėti su jais dirbti. Girkite juos ir neleiskite patirti jiems nesėkmių.   

    Logopediniu užsiėmimų metu ir mokomės,  ir žaidžiame.
  ("Kalbantys veidai" - vaikai įgarsina pasirinkta paveikslėlį).

       
    Informaciją   parengė  logopedė Nijolė 
   
  Blog Design by Ammupappa