2010 m. gruodžio 3 d.

Žaidimų raidos gairės

Žaidimai
   Žaisdamas vaikas mokosi pažinti jį supantį pasaulį. Pirmaisias metais vaiko žaidimas nukreiptas yra į savo paties kūną. Jis pats save tyrinėja. Pamažu savo dėmsį jis nukreipia į jį supančią aplinką: pradeda pažinimą nuo skonio, kokio skonio yra daiktas, kaip jis kvepia, atrodo ar skamba. Vėliau vaikas atranda, kad su daiktu įmanomas ir veiksmas: uždeda kaladėlę vieną ant kitos ir pan. Pamažu, vaiko žaidime pradeda atsispindėti jo vidinis pasaulis. Tai, ką vaikas daro, supranta ir vertina ne vien artimi jam žmonės, bet ir jis pats išmoksta įvardinti savo veiksmus. Jis mokosi suvokti daiktų reikšmes, tai atsiranda jo gabumai išreikšti save per spalvas, gestus, formas. Atminkite, kad kūrybingas vaikas gali adekvačiai sureaguoti į neįprastą jam ar sudėtingą situaciją. Todėl užsisklendimas, baimė mums mamoms parodo tik mūsų pačių padarytas klaidas. Mūsų vaikas nejaučia laisvės, nemoka išreikšti savęs.
     Žaisdamas vaikas vystosi ir fiziškai. Lavėja jo smulkioji ir stambioji motorika. Labai svarbu žinoti, kad smulkioji motorika yra tiesiogiai susijusi su kalba. Vaikučių pirštų galiukuose yra kalbos stimuliavimo taškai, todėl pirmiausia visi žaislai daugiau turėtų būti susieti su pirštukų darbu.
    Žaisdamas vaikas pažįsta savo jausmus, įgyja daugiau žinių, turtina savo žodyną, tampa vis smalsesnis, mokosi bendrauti, mokosi taikytis prie kitų, priimti taisykles. Žaidimai skatina jo intelektinį tobulėjimą.
Žaidimo raidos gairės
   Pateiktos žemiau vaiko žaidimo raidos gairės padės jums stebėti savo vaiką, įvertinti ar vaikas pagal savo amžių žaidžia būtent tuos žaidimus. Ir jei ne, žinosite kur link  nukreipti savo vaiką.
Žaidimo gaires parengė Caroline Steman (Nyderlandų socialinio darbo ir gerovės tyrimų institutas).
Pirmi metai
Nestruktūruotos manipuliacijos su kaladėlėmis, mėtymas, stumdymas: vaikas lavina savo motorinius įgūdžius.
Iki  8 mėnesių
Vienas iš motorikos lavinimo pratimų-piešimas,
Nuo 8 mėnesių
 • Betikslis krapštinėjimas-stimuliuoja akių-rankų koordinacija.
Antrieji metai
Konstruktyvūs žaidimai, dažniausiai eksperimentuojant, tyrinėjant: pripildant,išpilant,taikant ir derinant daiktus.
Veiksmai, lavinantys motoriką, vaikas piešia, kreidos gabalėlį gniauždamas kumštyje ir judindamas petį bei sukinėdamas į šalis alkūnę.
2-3 metai
 • Sudeda eilėmis arba vieną ant kitos kaladėles,
 • Suveria karoliukus,
 • Sudeda paprastus galvosūkius,
 • Mėgdžioja, bet ne iš atminties, o tiesiogiai,
 • Žaidžia šalia vaikų, užuot kartu su jais,
 • Pavyzdžių stadija: sudeda iš kaladėlių dviejų matavimų pavyzdžiais,
 • Piešimas pasiekia braukymo stadiją,
 • Sugeba suimti rašiklį į saują,
 • Gali piešti vertikalius ir apvalius brūkšnius.
3-4 metai
 • Gali konstruoti trimačius daiktus,
 • Gali pavadinti savo konstrukcijas,
 • Domisi žaidimų medžiagos jungimu ir derinimu,
 • Kūrybinės tvarkos poreikis,skirtumų pastebėjimas,
 • Mėgdžiojimas darosi vis svarbesnis, vaikas atkuria pasaulį pamėgdžiojančiuose žaidimuose,
 • Dalyvauja paprastesniuose grupiniuose žaidimuose,
 • Ugdo savo motoriką funkciniuose žaidimuose,
 • Piešdamas daug teplioja,
 • Sugeba nupiešti primityvius pavidalus,
 • Sugeba suimti pieštuką, kitus daiktus nykščiu bei rodomuoju pirštu,
 • Siauresni bei tikslesni rankų judesiai,
 • Gali nukopijuoti ratą,
 • Sugeba įvardinti kūno dalis:akis,burną,rankas.
4-5 metai
 • Vienas ir su kitais vaikais žaidžia kieme,
 • Paklūsta paprastoms taisyklėms,
 • Kūrybinės tvarkos poreikis perrauga į namų,kaimų statymą ir t.t.,
 • Mėgdžiojamieji žaidimai perrauga į vaizduotės žaidimus,kuriuose daugiau dinamikos, kur vaikas gali atkurti bei kūrybiškai interpretuoti savo patirtį,
 • Pastebimai tobulėja konstruktyvus medžiagų naudojimas,
 • Vaikas susikuria pasaulio vaizdą, kuris būtinas vaiko „žaidimo pasauliui“. Vaikas itin susidomi gyvūnais,
 • Vaikas sugeba piešti pavidalus,
 • Pasirenka naudojimui kairę ar dešnę ranką,
 • Vis detaliau geba nupiešti figūras su veidais,kojomis,
 • Piešia paprastus,bet atpažįstamus namus, gyvūnus,medžius,
 • Rašo ženklus,primenančius raides,
 • Gali nukopijuoti kryžių,
 • Pavadina savo piešinius.
5-6 metų
 • Mėgsta karpyti, klijuoti popierių,
 • Sugeba pabaigti, ką pradėjęs, net jeigu tai trunka keletą dienų,
 • Santykinai didžiausios dėmesio koncentracijos laikotarpis,
 • Daug žaidžia 2-5 metų vaikų grupėse, susiranda draugų,
 • Konstrukcijos tampa atpažįstamos, turi vardus ir yra žaidimų dalis,
 • Žaidžia konstruktyviai,
 • Jo „žaidimų pasaulyje“ atsispindi vis didėjantis susidomėjimas namais ir medžiais,
 • Sinkretinė piešimo stadija:prasmė aiški, bet daiktai piešinyje nesuderinami,
 • Mokosi rašyti savo vardą ir paprastus trijų keturių raidžių žodžius jų nekopijuodamas.
6-7 metai
 • Vaikas piešia ir žaidžia tai, ką pažįsta,
 • Piešia namų vaizdus „iš paukščio skrydžio“,
 • Piešia žmonių figūras kartu su visu kūnu.
Svarbiausia suprasti žaidimo pakopas. Tam tikri žaidimai, jų grupės padeda lavinti tam tikrą vaiko sritį.

Loginio mąstymo vystymasis

Vaikas, tyrinėdamas aplinką, išsiugdo poreikį žinoti kur kokio daikto vieta. Jis turi sugebėti paimti ir vėl padėti į vietą žaislą. Mokinti kaladėles grupuoti pagal spalvą, dydį ar formą. Galima išdėlioti eile, sudėti bokštą. Galvosūkio detalės dera viena prie kitos. Svarbu mokinti, kad viskas turi savo vietą. Tvarka – tai viena iš loginio mąstymo lavinimo sąlygų. Jei vaikas ne pagal paskirtį naudos žaislus ar daiktus, ši grandis nelavės.jis nesupras daiktų paskirties.

Duoti žurnalą ir liepti iškirpti:
 •  kas tinka vaiko kambariui; 
 • šiltus rūbus; 
 • daržoves; 
 • vaisius ir t.t.
Iškirptas detales klijuoti ant lapo.

Žaidimai, mokantys atpažinti aplinkos garsus.
     Šiais žaidimais mes mokome ikimokyklinio amžiaus vaiką ne tik girdėti, bet ir klausytis.

Užsimerk ir paklausyk
Pasiūlykite vaikui užsimerkti ir įsiklausyti į girdimus aplinkos garsus. Tegu jis išvardija: ūžia mašinos, loja šuo, groja muzika, čiurlena vanduo. Laimi tas, kas išgirsta daugiau skirtingų garsų. 

Namų garsai
Pasiūlykite vaikui atsisėsti atsukus nugarą ir neatsigręžti. Ant žemės meskite šaukštą ar peilį, suglamžykite popieriaus lapą,praverkite girgždančias duris,papurtykite raktų ryšulį ir panašiai. Vaikas turi parodyti ir įvardyti daiktą,kuris sukelia garsą.

Kur skambėjo?
Tegul vaikas,išgirdęs garsą, parodo, iš kurios pusės jis atsklido- iš dešnės, kairės, iš viršaus arba apačios. 

Kokia mašina?
Išgirdę pravažiuojančią mašiną, pasiūlykite vaikui atspėti, kokia tai mašina. Tai gali būti sunkvežimis, troleibusas, automobilis ar panašiai. Už teisingą atsakymą galima apdovanoti.

Kas skambėjo?
Parodykite vaikui keletą muzikos instrumentų ir pasiūlykite jų pasiklausyti. Žaidimo vadovas, pasislėpęs už širmos, turi paskambinti vienu iš girdėtų instrumentų, o vaikas-įvardyti skambėjusį. Žaidimo metu galima naudoti dūdeles, varpelius, švilpynes ir kt.muzikos instrumentus,panašius savo skambesiu. Užduotį galima tęsti su trimis ar keturiais muzikos instrumentais.

Kas tylesnis?
Žaidimą šį gali žaisti visa šeima. Laimės tas, kuris tyliau atliks užduotį: pereis iš vieno kambario į kitą, užvers ir atvers duris,perdės skambančius daiktus iš vienos dėžės į kitą,perstatys kėdes ir panašiai.

Kas atliks namų darbą?
Žaidėjams susėdus ratu, vedėjas garsiai skaito užduotį. Po to prisidengęs burną, jis tyliai ištaria vardą to, kuris turi atlikti užduotį. Laimi tas žaidėjas, kuris buvo atidesnis.


Terapautė Maureen Erikckson siūlo sekančius žaislus pagal amžiaus grupes:

Amžius 2-3 m.
Amžius 4-5 m.
Amžius 6-10 m.
Traukiami, stumiami žaislai, vagonėliai, mašinos, 3-4 daliu puzlės, didelės kaladėlės, žirklėmis karpyti popierių, žaislinis plaktukas ir vinys, įdėti formeles į jam skirtas vietas (žvaigždė, apskritimas, kvadratas), lėlės, valtys, traukiniai, šluota, lėlių baldai, mašinos, kreidelės, plastilinas, būgnas, varpeliai Burbulų pūtimas, karpymo popierius, žirklės, 5-20 dalių puzlė, sodo įrankiai, namų apyvokos daiktai, „parduotuvė“, gaisrinė mašina, garažas, ferma, žaislinis telefonas, smėlio dėžė, gyvūnų loto, meškerė, žaislinių indų rinkinys, molis, kreidelės, platus didelis teptukas, piešimas pirštais, daiktų loto, akvariumas, antspaudai įvairūs Gimnastikos įrankiai, lipimo virvė, kamuolys, metalo, medžio konstruktoriai, puzlė iš daugiau kaip 12 detalių, kaladėlės, cirkas, lėlių teatras, naminiai gyvūnėliai, parduotuvė, valtys, lėlės, lėlių namas, lėlių rūbai, ping-pong, įvairūs loto, piešimo įrankiai, mezgimas, siuvinėjimas, lipdymas, mozaikos, skaičiavimo žaidimai, magnetiniai žaidimai, pagauk žuvį.

Yra paprastų žaidimų, nereikalaujančių daug pinigėlių. Tiesiog neišmeskite žurnalų. Paimkite žurnalus ir sugalvokite temą, pvz., žiema, liepkite vaikui iškirpti visus šiltus rūbus ir juos suklijuoti ant  lapo. Arba iškirpti viską, kas tinka jo kambariui ir taip pat suklijuoti ant lapo.

Šaltinis:  Žaidimų raidos gairės, Paukantaitė-Baltakienė 

Komentarų nėra:

 
Blog Design by Ammupappa